Accessibilitat

El Museu de l’Art de la Pell facilita a totes les persones l’accessibilitat a les sales d’exposició, serveis i activitats que ofereix.

Es disposa d’ascensors, rampes, i lavabos especialment adaptats per a l’ús de persones amb mobilitat reduïda.

L’adequació de l’espai expositiu “La mirada tàctil” respon a la campanya “Fem accessibles els museus locals” que és una proposta d’accessibilitat cultural que parteix de la reflexió teòrica de com hauria de ser el museu del futur, un museu accessible, entès en el sentit més ampli del terme: accessibilitat física, de la informació i, sobretot, cultural. En el context de l’accessibilitat cultural, des de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, s’ha volgut implantar l’experiència per assegurar els continguts tàctil del museu.

La Mirada Tàctil convida a descobrir les sensacions tàctils de la pell, com a material. Proposem un viatge sensitiu a través de quatre tècniques emprades en l’art de la pell: gravat, calat, cuir bullit i guadamassil emmotllat.

Aquestes tècniques es presenten en aquest mòdul tàctil, tot retolat amb macro caràcters i braille transparent, a partir de quatre objectes representatius de cadascuna de les tècniques: una arqueta gravada, una figura de teatre d’ombres calada, un recipient de cuir bullit i un fragment de revestiment de paret de guadamassil amb el seu motlle. La pell ens transmet la seva plasticitat, duresa, mal·leabilitat, lleugeresa, textura i olor característic.

El mòdul ha incorporat vídeos amb llengua de signes i subtitulats explicant les tècniques que s’hi mostren. Aquests vídeos es poden trobar en un canal de Youtube  (veure els vídeos) i es podran captar amb codis QR instal·lats al museu amb l’objectiu de facilitar la visita presencial al col·lectiu de persones sordes.