El fons del MAP

El MAP acull una magnífica col·lecció d’objectes elaborats amb pell. Les peces de gran riquesa artística, mostren una gran varietat de tècniques del treball de la pell (gravat, ferratjat, gofrat, calat, repujat, emmotllat, brodat, etc). Destaquen les realitzades amb la tècnica del guadamassil (pell de moltó daurada i policromada) utilitzada per a la confecció de revestiments murals, frontals d’altar, paravents, etc… També cal remarcar l’aplicació del cordovà (pell de cabra de gran qualitat) en el recobriment d’arquetes i caixes.

Formen part important de la col·lecció els diversos objectes artístics representatius de diverses èpoques, estils, i sobretot procedències, que permeten fer un recorregut per diferents països i cultures d’arreu del món com les africanes (escuts, caps ekoi…) orientals (figures del teatre d’ombres tailandès, caixes xineses…) i americanes (parfleches de les tribus índies de nord, guants de boxa peruans…), tot descobrint la bellesa i la universalitat de l’art.

Aquest fons de gran valor es troba format per un conjunt de més de dos mil peces de les quals unes tres-centes de les més representatives, formen part de l’exposició permanent.

Els espais expositius del Museu de l’Art de la Pell es configuren al voltant del claustre barroc de l’antic convent del Carme de Vic, en dos nivells diferents. El museu va ser concebut com una continuïtat, connectant les dues plantes a partir de rampes i passarel·les, el que permet tenir diferents perspectives dels espais i de les peces, permetent realitzar una visita senzilla i lineal, tot aïllant conjunts específics, o relacionant-los en contextos més amplis.


El Cordovà és una pell adobada de gran qualitat, procedent generalment de la cabra, i té una finalitat eminentment pràctica i funcional. Des de l’època medieval és usat principalment en el recobriment de caixes, arquetes i estoig i també és emprat en la fabricació de sabates i guants.
Visita Arquetes i Cordovans

Els objectes de pell han tingut una gran transcendència en cultures com l’africana, l’americana i l’asiàtica. Els objectes produïts per les tradicions culturals mundials mostren la seva gran riquesa estètica i artística.
Visita La pell del món

Amb l’arribada dels colons a Hispanoamèrica s’introdueix la tradició europea del treball de la pell al nou continent. A Mèxic i a Perú es desenvoluparà una important indústria del cuir amb l’aparició de noves tipologies de mobles contenidors.
Visita Hispanoamèrica

Els cofres, les caixes i els baguls folrats de cuir o pell eren molt freqüents des de l’època medieval a les llars. Les folrades de pell són especialment aptes per al transport. A partir del segle XVI apareix l’arquimesa com a moble de caràcter més sumptuari. És un escriptori de calaixos que també servia per guardar petits objectes personals i de valor.
Visita Cofres i Baguls

El guadamassil és una tècnica del treball artístic de la pell que té el seu origen al sud de la península ibèrica sota el domini i la influència àrab. Té una funcionalitat clarament estètica, decorativa i sumptuària. És emprat en la confecció de revestiments de paret, tapisseries, coixins, pintures i objecte de caràcter religiós entre altres.
Visita Guadamassils

Les imatges de caràcter religiós fetes de guadamassil, són molt nombroses a partir del segle XVI. Eren freqüents en moltes llars i esglésies com a objectes de devoció popular. Repetien insistentment els mateixos temes entorn de la crucifixió, la Verge Maria i alguns sants, com la Verònica i la Santa Faç.
Visita Imatges religioses

Les cadires anomenades portugueses pel seu principal lloc de fabricació, es popularitzaren enormement entre els segles XVII i XVIII. Eren d’ús exclusiu de les classes dirigents: reis, nobles i eclesiàstics. El llit és el moble que segueix en importància a la cadira i presenta una gran varietat d’estils i decoracions.
Visita Mobiliari