Notes legals

Informació general

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
titular de la pàgina web: Museu de l’Art de la Pell de Vic
El Museu de l’Art de la Pell de Vic, cif R-0800043-B, amb seu a al carrer Arquebisbe Alemany, 3, 08500-vic (Barcelona), és el titular del web museuepiacopalvic.com. L’adreça de correu electrònic de contacte: info@museuartpellvic.com és l’adreça web de www.museuartpellvic.cat mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix tel. 938 83 32 79

Propietat intel·lectual

© copyright 2016, Museu de l’Art de la Pell de Vic, tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Museu de l’Art de la Pell de Vic. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit, així com tampoc s’autoritza:
* Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Museu de l’Art de la Pell de Vic per mitjà de “framing””.
* La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Museu de l’Art de la Pell Vic mitjançant “in line linking”.
* L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Museu de l’Art de la Pell de Vic conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços

El Museu de l’Art de la Pell de Vic no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. El Museu de l’Art de la Pell de Vic no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. la única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.
Dades de caràcter personal: política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de Museu de l’Art de la Pell de Vic que podrà utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

Museu de l’Art de la Pell de Vic
Carrer Arquebisbe Alemany, 3
08500 Vic (Barcelona)

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.
Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.