Actuals

Pells de bosc

Del 14 de març al 24 de maig de 2020 -Més informació

Els arbres, la seva naturalesa i el seu simbolisme són un fil central de reflexió i experimentació de Dolors Puigdemont. Utilitzant el dibuix, la fotografia, el vídeo i la creació plàstica, ha estudiat fulles, troncs i arrels, i n’ha elaborat treballs amb l’objectiu de reflexionar sobre la síntesi geomètrica i la interpretació simbòlica.