Paravent

Paravent

Guadamacil, pell daurada, ferretejada i policromada

162x54cm (x6)

1700-1730

Anglaterra o Països Baixos

Inventari: MAP 191. 432; C/309

Descripció

Paravent de guadamacil de cuir daurat amb representacions d’un paisatge idealitzat d’orient.

Correspon a un tipus de realització propi de les xineries, que estaven de moda a tot Europa Occidental. Aquesta però respon al model de les laques del coromandel.

Els paisatge idealitzat, les escales, jardins i terrasses es tan situats de forma arbitraria i amb gran quantitat de figures que omplen l’espai. A diferència d’altres paravents semblants aquest no porten vora.

Context

Paravents similars es conserven al palau Charlottenburg i al Ledermuseum d’Offenbach (inv. Núm. 8580), aquest darrer amb vora i motius florals. S’accepta la seva procedència anglesa tot i que alguns autors (Weterer 1971) consideren que podria ser originari dels Països Baixos.

Bibliografia

A.A.D.D. 1998. El Arte de la Piel. Museu de l’Art de la Pell. Fundación Central Hispano.

Weterer, 1971 p. 118. núm. 64b

Goudleer; Kinkarakawa;First Scholten. 1989. p.141. núm. 47