Arqueta

Arqueta

Fusta recoberta de guadamassil (pell daurada, repussat, gravada, ferrada i policromada) i metall. 

16 x 35,5 x 20,5

Segles XIV-XV

Procedència: catalana o francesa 

Descripció

Arqueta de fusta recoberta de cuir cisellat i repujat de color marró fosc i policromada. La tapa presenta de cinc cares. L’ornamentació és daurada i també policromada. Es troba decorada a partir de 12 requadres on es representen imatges cortesanes.

A la part superior s’observen escenes romàntiques (representen l’amor cortès) i voltades amb 18 marcs de dibuixos mitològics. A la part corresponent a les parets de la caixa, també es poden observar escenes romàntiques i trobadoresques, mentre que al redós de la caixa es llegeix la inscripció “AVE MARÍA GRACIA PLENA DOMINUS”. 

La decoració de la part inferior és romboide i policromada. Disposa de cinc frontisses que envolten la tapa i la part de la caixa. 12 reforços també l’envolten i subjecta-te’n juntament amb un pany davant i una nansa de metall al capdamunt de la tapa. 

Context

Gran part de les caixes i arquetes d’aquest període estaven folrades de cordovà, una tècnica d’origen hispanoàrab nascuda a Còrdova i que utilitza la pell de cabra adobada, és una pell d’alta qualitat. 

Aquests objectes eren utilitzats principalment per la noblesa així com els estaments eclesiàstics. Servien per guardar-hi tant les pertinences personals com les monedes o bé documents propietat de les dames i senyors, bé podien contenir tresors d’orfebreria. 

Es pot considerar que aquestes peces també podien ser objecte de regal com a penyora d’amor i d’aquí la seva decoració il·lustrant, sovint, escenes inspirades en l’amor cortesà. 

Dins l’àmbit religiós s’utilitzaven per guardar relíquies, llibres d’hores, o altres objectes litúrgics

En aquesta arqueta en concret s’hi troba representat en cada requadre parelles en actitud de galanteig que representen l’amor cortès. L’home apareix sempre a l’esquerra i la dona a la dreta. També s’hi pot observar una escena de lluita o combat situada al requadre central, al costat de la ferradura que simbolitza el combat de l’amor molt propi de la temàtica cortesana.

Bibliografia:

A.A.D.D. 1992. L’Art en la Pell. Cordovans i Guadamassils a la Col·lecció Colomer Munmany. Generalitat de Catalunya. Núm. 58

A.A.D.D. 1998. El Arte en la Piel. Museu de l’Art de la Pell. Fundación Central Hispano. P. 46