Arqueta d’Hores

Arqueta de llibre d’Hores

Cordovà gravat i policromat, ferro

10 x 25 x 22 cm

S. XV

Catalunya

Inventari: MAP 203

Descripció

Caixa de fusta recoberta de cuir amb motius gravats i restes de policromia. Es troba reforçada per tres faixes de ferro que presenten una triple decoració floral, la central forma part del pany mentre que les dues laterals formen part dels passadors. Els laterals de la caixa també es troben reforçats per plaques de ferro simple rematat per flors de sis pètals. A la part superior de la tapa s’hi troba una nansa amb una petita decoració sobresortint de la part central. A un dels costats conserva una segona nansa igualment decorada. La falda també presenta un reforç a base d’una plaqueta de metall rematada en pics a la part alta. 

S’observa clarament com el ferro existent té la finalitat de proporcionar solidesa a la peça.

Context

Les faixes decorades en flors són molt comuns en la producció catalana dels segles XIV i XV. A la mateixa col·lecció del Museu de l’Art de la Pell trobem altres exemples molt semblants tant en tipologia com en decoració. 

Aquesta tipologia de caixes presenten unes proporcions molt planes, però amb les dimensions suficients per contenir alguna peça més que una joia o monedes com és el cas d’altres arquetes semblants. Per aquest motiu és molt possible que fos un objecte indicat per transportar i guardar un llibre d’Ores. 

Bibliografia

Pasqual, Eva. “El moble medieval: els materials i les tècniques” a El moble medieval a la Corona d’Aragó, 2005, p. 55

A.A.D.D. 1998. El Arte de la Piel. Museu de l’Art de la Pell. Fundación Central Hispano. p. 48.