Arqueta

Arqueta

Cordovà gravat i ferretejat, ferro forjat i fusta.

8,5x12x17cm

XV

Castella

Inventari: MAP 201; 273;C/1030

Descripció

Caixa rectangular amb disposició apaïsada, on l’obertura es troba a un dels costats curts i la tapa és prismàtica. Es troba recoberta de cuir marró fosc gravat i ferratjat amb decoració distribuïda en franges ve obligada per la disposició de les faixes de ferro longitudinals. Als espais centrals es pot apreciar una decoració de motius vegetals, franquejada als extrems per formes romboïdals a mode d’escaquer.

La caixa presenta uns reforços a cada una de les quatre cantonades, al mateix temps disposa d’una placa que forma el pany i ocupa quasi tota la part del costat més curt. A les parts llargues hi hauria d’haver unes petites anelles per subjectar les corretges a les quals anava subjectada però es troben desaparegudes.

Context

La disposició que presenta aquesta petita caixa és diferent de l’habitual i té el seu origen a Flandes, concretament a la cort de Borgonya. Altres exemples de caixes semblants disposaven d’una tapa prismàtica, que al aixecar-se deixaven un petit espai per secret per guardar monedes. 

Aquests objectes forment part d’una tipologia molt extensa y utilitzada a Espanya durant el segle XV, tant que en els inventaris francesos apareixen amb la denominació “a la maniere d’Espagne”. 

Bibliografia

A.A.D.D. 1992. L’Art en la Pell. Cordovans i Guadamassils a la Col·lecció Colomer Munmany. Generalitat de Catalunya. Núm. 53

A.A.D.D. 1998. El Arte en la Piel. Museu de l’Art de la Pell. Fundación Central Hispano. P. 44