Cofre

Cofre

Cuir gravat i ferro

53x87x48 cm

S.XVI

Espanya

Inventari: MAP 225; C/1058

Descripció

Caixa de fusta amb tapa corbada recoberta de cuir de color marró fosc decorat amb gravats de motius vegetals d’estil gòtic. Tretze faixes de ferro, rematades per claus, subjecten i enforteixen la caixa i la tapa.

Les nanses de cada un dels costats són de secció quadrada, com la majoria dels paral·lels d’aquest tipus de contenidor que daten del segle XV, mentre que la nansa superior es de secció rodona i presenta forma d’anella. El pany central així com dos passadors a banda i banda asseguren la tapa.

S’observa que tant el pany com la faixa de les cantonades de la tapa són afegitons posteriors, ja que no corresponen a la tipologia generalment utilitzada per aquest tipus d’arques ancorades. El més habitual és que el tancament acabi en quatre peces a joc amb els acabats dels ferros i que els vèrtexs de la tapa fossin un faixa en doble planxa i calada. Elements característics de la producció espanyola que correspon al període dels Reis Catòlics.

Context

Tant per la tipologia del contenidor com per les seves decoracions, sembla que cal situar aquesta peça entorn del segle XV-XVI. Presenta característiques pròpies de la producció espanyola que correspon al període dels Reis Catòlics.

Els exemplars coneguts d’aquesta tipologia de cofres varia molt poc pel què fa a dimensions. Tan sols eren admeses unes variacions d’uns 10 centímetres aproximadament en longitud, però totes presenten la mateixa alçada, poc més de mig metre.

Sabem també, que segons les ordenances de “cofreros de Toledo”, estaven obligats a posar dos panys quan es superessin unes determinades dimensions que corresponien a una vara castellana (uns 86 cm. aproximadament)

Bibliografia

A.A.D.D. 1992. L’Art en la Pell. Cordovans i Guadamassils a la Col·lecció Colomer Munmany. Generalitat de Catalunya. Núm. 49

A.A.D.D. 1998. El Arte en la Piel. Museu de l’Art de la Pell. Fundación Central Hispano. P. 67-68.