Escrivania

Escrivania

Fusta recoberta de cuir repujat i fusta embotida

31x91x40cm

Segle XVIII

Perú

Inventari: MAP 283. C/18; C227

Descripció

Aquesta peça presenta una estructura de fusta recoberta de cuir repujat. És de forma rectangular amb la tapa lleugerament corbada. Crida l’atenció la línia d’obertura obliqua i no pas paral·lela a la base com és habitual.

El treball de decoració és un repujat compost per motius florals i vegetals així com una àguila bicèfala situada a la part superior i representacions d’ocells, lleons i conills. La tapa s’acaba amb semicercles a la com a faldons. A la part frontal s’observen tres calaixos de fusta pirogravada, amb decoracions de motius florals i animals fantàstics com unicorns i dracs.

Història

El treball del cuir fou molt apreciat al Nou Món de manera que es va importar en grans quantitats i ràpidament fou copiat pels indígenes seguint les mateixes tècniques de gravat, policromat, ferretejat, retallat, brodat, etc. Els cronistes de l’època mostren l’admiració amb què realitzaven els treballs, amb gran habilitat i riquesa ornamental. El cuir era utilitzat per recobrir tot tipus d’objectes, baguls, joiers, escrivanies, petaques, cadires, etc.

Bibliografia

A.A.D.D. 1992. L’Art en la Pell. Cordovans i Guadamassils a la Col·lecció Colomer Munmany. Generalitat de Catalunya. Núm. 162

A.A.D.D. 1998. El Arte en la Piel. Museu de l’Art de la Pell. Fundación Central Hispano. P. 112