Revestiment mural de guadamassil

Revestiment Mural de Guadamassil

Guadamassil, pell daurada, modelada i policromada

100 x 313 (una peça: 75 x 64)

Mitjans del segle XVIII

Europa

Inventari: MAP 179; C/2409

Descripció

Revestiment mural de guadamassil modelat, format per cinc peces senceres i cinc fragments col·locats com a sanefa. Cada peça presenta una composició floral, de fruits i branques on es situen diversos ocells que se sostenen tant en les branques com fan l’acció de volar amb un branquilló al bec.

Destaca la gran varietat de colors i tonalitats aplicats sobre la pell, prèviament daurada i estampada en motlle. Sobre el fons daurat s’aprecien uns motius impresos que pretenen imitar el ferretejat manual emprat en els guadamassils dels segles XVI i XVII.

Context

Aquest revestiment mural respon perfectament a les característiques tècniques i decoratives dels guadamassils europeus de mitjans del segle XVIII. El disseny s’escapa de la rigidesa decorativa i la simetria de composicions anteriors i ofereix una representació de la natura molt més rica i equilibrada.

Bibliografia

A.A.D.D. 1992. L’Art en la Pell. Cordovans i Guadamassils a la Col·lecció Colomer Munmany. Generalitat de Catalunya. Núm. 224

A.A.D.D. 1998. El Arte en la Piel. Museu de l’Art de la Pell. Fundación Central Hispano. P. 88-89