Tríptic Santa Faç, l’oració a l’hort i la crucifixió

Tríptic Santa Faç, l’oració a l’hort i la crucifixió

Central: Guadamassil, pell daurada, ferretejada i policromada

49x68x5,5cm

Laterals: Fusta policromada

38x30cm

Segles XVI-XVII

Espanya

Inventari: MAP 139. C/834

Descripció

Tríptic de fusta pintada amb el requadre central de cuir on s’hi troba representada la Santa Faç. El Cuir presenta el fons ferretejat i daurat. Es troba envoltat d’una orla amb una inscripció.

Al lateral esquerre, s’hi veu representada l’escena corresponent a l’oració a l’hort. Quan Crist puja a Cim de les Oliveres acompanyat dels deixebles. A l’escena s’observa com Jesús prega per vèncer la temptació, moment que se li apareix un àngel per reconfortar-lo, mentre els deixebles jeuen adormits. Aquesta escena, en concret, respon a la descrita a l’Evangeli de Sant Lluc, l’atribució és possible, ja que en el text es cita que Crist resava agenollat, mentre que en la resta on es descriu aquest fragment de la vida de Jesús es diu tan sols que es postrava de cara a terra.

Al panell contrari hi ha pintada la Crucifixió. Als peus de la Creu hi ha la Verge Maria i el deixeble Joan, mentre que als peus s’hi observa la calavera d’Adam.

Context

Existeixen diversos exemples de guadamassil amb el rostre de Crist, de fet aquestes imatges eren freqüents en moltes llars i esglésies com a objectes de devoció popular. Repetien insistentment els mateixos temes entorn de la crucifixió, la Verge Maria i alguns sants, com la Verònica i la Santa Faç.

Podem trobar obres que presenten una gran similitud a aquesta; en el llibre la publicació de Duarte (Duarte, 1994), es reprodueixi una Santa Faç sobre cuir, firmada per Juan Sánchez de Sevilla i datada cap al 1500, un segon exemple es troba exposat al Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Aquesta darrera representació és pràcticament idèntica pel que fa a l’estil i la disposició dels cabells i la barba de Crist, acabats en una punta en lloc de dues com en altres exemples. L’única diferència observable és que no s’ha pintat una corona d’espines com si succeeix en la resta d’obres amb què es compara.

Bibliografia

A.A.D.D. 1992. L’Art en la Pell. Cordovans i Guadamassils a la Col·lecció Colomer Munmany. Generalitat de Catalunya. Núm. 97

A.A.D.D. 1998. El Arte en la Piel. Museu de l’Art de la Pell. Fundación Central Hispano. P. 103-104.

DUARTE, Carlos. (1994). Mobiliario y decoración interior durante el periodo hispánico venezolano. Caracas.