Bofill – Antològica

Una personalitat plàstica que es focalitza principalment en dues vessants importants: la de pintor i la de ceramista: en la pintura el seu art neix d’una síntesi de colors exacerbats i de l’abstracció, que resol per masses i taques de color, incorporant tots els elements plàstics que es troben al seu abast, i aprofundint en experiències que van des del postimpressionisme fins a la més pura abstracció. En la disciplina de ceràmica opta per la investigació i viatja per un camí menys tradicional, molt més informal, abstracte i, conceptualment, llibertari.