Exposicions temporals

Actualment, es poden visitar al nostre museu tres exposicions temporals ben diverses.

La primera, La insígnia Mestre Artesà 2016, mostra itinerant de l’exposició del concurs d’insígnies dels Mestres Artesans 2016, que dóna a conèixer els 51 projectes procedents de les escoles catalanes amb cicles superiors de joieria: Llotja, Massana, Arsenal, La Industrial, Tarragona i l’Escola del JORGC, participants en aquesta edició. El concurs es convoca anualment i serveix per a la creació de la col·lecció d’insígnies de Mestre Artesà, que ja consta de 11 peces. Enguany, el mestre artesà convidat és el cisteller Joan Farré Oliver, de Folgueroles. Es podrà visitar del 7 al 28 de febrer.

La segona, VICCC16 Panoràmica, és una exposició que resumeix les activitats realitzades l’any passat en motiu de Vic Capital de la Cultura Catalana. Per a aquesta mostra s’han seleccionat algunes obres i exemples del que va significar l’any passat per a la ciutat de Vic i s’han col·locat al llarg de tota la col·lecció permanent del museu, de manera que les dues exposicions creen un diàleg en el que es busca implicar al visitant. Es podrà veure del 10 de febrer al 26 de març.

Per últim, també es podrà visitar al museu l’exposició Creure en 10 coses impossibles abans d’esmorzar, una celebració en la que tanta importància té el que esdevé durant la festa (el dia de la inauguració) com les restes, residus i traces que s’acumulen durant el procés de celebració (que passaran a ser a part de l’exposició). Activitat en el marc del 25+1 aniversari d’H. Associació per a les Arts Contemporànies. Es podrà visitar de l’11 de febrer al 26 de març.