Jornada Art i Benestar

La jornada s’organitza dins el marc del projecte Parelles artístiques, experiències creatives per a la salut mental.

Aquest cicle té per objectius mostrar l’art com a eina que aporta beneficis en la salut mental de les persones, entendre la salut mental com al benestar psicològic i emocional de totes les persones, amb diagnòstic o no i així lluitar contra l’estigma vers les persones que tenen problemes de salut mental, conèixer experiències que es porten a terme en diferents col·lectius, utilitzant l’art i finalment compartir coneixements i metodologies relacionades amb l’ús de l’art (veure el programa complert).

Les jornades es desenvoluparan al Museu de l’Art de la Pell de Vic i a la UVIC.

Preu de les inscripcions 5 €. (Alumnat i professorat Uvic inscripció gratuïta).

Per inscripcions enviar correu electrònic a:parellesartistiques@cmppo.cat