La història del Moble a les col·leccions del MAP

A través de la col·lecció de mobiliari del MAP descobrirem com l’home, des d’antic, valora la bellesa i l’aplica als objectes d’ús quotidià, convertint els mobles en un magnífic exemple d’aquesta norma, ja que en ells s’apleguen de manera inseparable els elements tècnics i artístics convertint-los en una obra filla del seu esperit, íntimament lligada al seu desenvolupament.

Dijous 10 i 24 de juliol; 7 i 21 d’agost a les 11h.
Visita gratuïta per als visitants del Museu.