La insígnia Mestre Artesà 2015

Els 23 artesans guardonats amb el diploma de Mestre Artesà 2015 han rebut, amb la distinció, un exemplar de la insígnia guanyadora del 10è Concurs d’Insígnies de Mestres Artesans, fruit de la col·laboració entre el CCAM i les escoles de joieria del país. Un any més, aquesta mostra itinerant passa pel museu per donar a conèixer els 53 projectes procedents de les escoles catalanes amb cicles superiors de joieria: Llotja, Massana, Arsenal, La Industrial, Tarragona i l’Escola del JORGC, participants en aquesta edició. El concurs es convoca anualment, i serveix per a la creació de la col·lecció d’insígnies de Mestre Artesà, que ja consta de 10 peces.

Per complementar l’exposició, enguany també hi haurà una mostra del mestre forjador i escultor d’Alpens, Enric Pla i Montferrer.