Parelles artístiques, experiències creatives per a la salut mental

Exposició itinerant d’obres artístiques que són fruit del treball a “quatre mans” entre artistes amateurs –usuaris dels serveis de salut mental- i artistes professionals, els quals treballen per parelles.

A més del vessant de sensibilització, l’altre gran objectiu de la iniciativa és facilitar l’expressió i la creativitat dels artistes amateurs que hi participen. Per aquest motiu, la importància el projecte no recau només en el producte final que s’exposa, sinó en el procés creatiu que viu cada parella artística: el diàleg, l’intercanvi d’experiències i el vincle que es forma.