Ser-hi

Ser-hi és el títol de l’exposició de les obres que Celso Pereira presenta al Museu de l’art de la Pell de Vic. Unes obres que es relacionen profundament amb la natura, en un procés creatiu vinculat a l’emoció del lloc i la seva evocació. Llocs triats per les seves qualitats. La bassa dels ànecs, el jardí de la Pepita i marges, són alguns dels llocs  als que va tornant per insistir i retrobar els valors que fan que siguin significatius. Una obra que es construeix en silenci, en un diàleg sensible amb l’entorn natural a on la contemplació, el temps, la mà, el paper i la bellesa són ingredients necessaris. A on la tria intensifica el valor, donat que és tan important el que mostra com el que s’esborra. Decidir el que ha de mantenir-se per deixar actuar al blanc del paper, per permetre activar i densificar la forma, per mantenir la mirada.


L’exposició es podrà veure del 9 d’abril al 27 de maig. La inauguració serà el mateix dissabte 9 d’abril a les 12h.