Trajectòria 21

TRAJECTÒRIA és la presentació dels Projectes Finals que han realitzat els alumnes en acabar els seus estudis a l’Escola d’Art de Vic.

L’exposició tindrà lloc al nostre museu del 4 de juny al 5 de juliol, i en aquesta ocasió es podran veure els projectes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de Forja Artística, Assistència al Producte Gràfic Imprès, Arts Aplicades al Mur, Ceràmica Artística, Animació i Gràfica Interactiva.